Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

12:18 13 april in
0
  • U kunt bij toets U module 1 (U1) 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
  • U kunt bij toets U module 2 (U2) 10 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 6 punten of meer. Als toets U module 2 (U2) in Cirrus wordt afgenomen dan dient u 35 punten te behalen of meer van de 40 punten. Onderaan vindt u in cursief nog wat aanvullende uitleg.
  • U kunt bij toets U module 3 (U3) 10 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 6 punten of meer.
  • Bij de beoordeling van U module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.
  • U kunt bij toets U module 5 (U5) 30 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 22 punten of meer.

 

Uitleg U module 2 (U2) in Cirrus: 

De digitale casustoets werkt precies hetzelfde als de papieren toets wat betreft de punten en cesuur. Het gaat bij beiden niet om de punten die behaald kunnen/moeten worden, maar om de aftrekpunten. Alle casus modulen worden handmatig nagekeken door correctoren. Bij elke fout die er gemaakt wordt, zal een corrector een punt(en) aftrekken van het totale aantal punten.

Om een voldoende te halen, mogen er maximaal 4 aftrekpunten gegeven worden. Bij 5 aftrekpunten of meer krijgt de kandidaat een onvoldoende. Hiervoor maakt het aantal punten dat totaal behaald kan worden dus niet uit. Of dit nu 40 punten of 10 punten zijn, voor Module 2 geldt altijd: bij 4 aftrekpunten of minder krijgt kandidaat een voldoende; bij 5 aftrekpunten of meer een onvoldoende.