Examenpark

EP-W FAQ

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die je ter beschikking krijgt van ons tijdens je examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vul je jouw antwoorden in. Je ontvangt van ons een geprinte instructie bij het examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvang je van ons daarnaast ook op papier. Als je een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets je voorlopige uitslag op het scherm.

Kan ik mijn software toets inzien?

Je kunt het volgende verwachten bij een inzage van Uniec 3 en VABI toetsen:

 • Een uitgeprinte rapportage van je ingevoerde gegevens van de toets
 • Een uitgeprinte rapportage van de ingevoerde gegevens van de goed ingevulde toets
 • Een inzage van wat je hebt ingevuld in Cirrus en wat de uitslag had moeten zijn

Met behulp van bovenstaande stukken kun je zelf vergelijken wat niet goed is ingevuld en waar het fout is gegaan.

 

VABI: Je kan alleen een inzage boeken als je zelf je VABI bestand goed hebt opgeslagen en verstuurd (dit doe je na het maken van je software toets, op de examendag).

Wat zijn de slagingspercentages?

Hier kun je de slagingspercentages bekijken voor de EP examens

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • Bij de meerkeuze- en softwaretoetsen krijg je direct je uitslag te zien op je scherm.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen circa 4 weken beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule. Het kan zijn dat je eerder je uitslag hebt dan een medestudent. Dit komt door de verdeling onder de correctoren. ’t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Je krijgt je uitslag per mail bevestigd middels een examenverslag.

Kan ik thuis digitale examens maken?

Nee, alle examens worden op locatie afgenomen.

Mocht er weer een situatie ontstaan waarin er geen examens op locatie afgenomen mogen of kunnen worden, wordt dit opnieuw bekeken door ISSO en de exameninstituten.

Wat als ik te laat kom?

Als je examen doet kan je alleen deelnemen als:

 • je binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als je toestemming krijgt van de examenleider

De eindtijd van de toets blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

Je wordt circa 10 minuten voor aanvang van het examen verwacht in de examenzaal.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heb je een klacht, dan kan je deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Wanneer kan ik inzage boeken?

Vanaf 14 september 2022 zijn alle inzages gratis

 • je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien
 • je kunt een inzage boeken via ons boekingssysteem (60 minuten)

Een inzage kan pas geboekt worden als de uitslag bekend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodige lege stoelen op een inzagemoment zijn. Een andere kandidaat die wel de uitslag heeft kan dan gebruik maken van deze plek.

Wat ligt al klaar voor mijn EP-W examen?

‘t Examenpark zorgt voor:

 • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die je maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
 • Voor W1, W2 en W3 krijg je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor W5 krijg je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

De examencommissie heeft besloten om de BRL 9500 niet bij het examen te verstrekken, omdat de vragen van algemene aard zijn en behoren tot de kennis die de kandidaat-adviseur tot zich neemt tijdens een opleiding of bij het voorbereiden. De onderdelen staan beschreven in de eindtermen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de toets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt de toets eenvoudig verplaatsen of annuleren door in te loggen op de website en naar “mijn boekingen” te gaan.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • Je mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • Je mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de examentoets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt de toets eenvoudig verplaatsen door in te loggen op de website en naar “mijn boekingen” te gaan. Hier kan je de toets aanklikken en een nieuwe datum en tijd kiezen.

Welke software versie wordt gehanteerd?

Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden uitgegeven, dan passen wij deze software / hulpmiddelen één maand na uitgifte toe. Op deze manier kan je jezelf voldoende voorbereiden en weet je welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.

 • De software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 10.0
 • Het Uniec 3 software examen wordt afgenomen in een “bevroren” versie van Uniec 3. Dat betekent dat het een oudere versie betreft dan waarmee je nu werkt in de live omgeving. De examenversie is momenteel 3.2.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • Je kunt bij toets EP-W module 1 (W1) 40 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • Je kunt bij toets EP-W module 2 (W2) 27 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 23 punten of meer.
 • Je kunt bij toets EP-W module 3 (W3) 40 punten verdienen (digitaal examen). Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • Bij de beoordeling van EP-W module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.
 • Je kunt bij toets EP-W module 5 (W5) 30 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 22 punten of meer.
 • Je kunt bij toets EP MWA Woning 40 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.

Waar kan mijn klant zien dat ik vakbekwaam ben?

Op de site van het CRT (Centraal Register Techniek) kan je nu ook vakbekwame EP adviseurs vinden. Kies voor het tabblad “zoeken op vakmensen”.

De adviseurs zijn alleen vindbaar als alle toetsen goed zijn afgerond, er zijn geen deeltoetsen te zien.

Hopelijk sta jij er ook snel tussen!

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

De modules van EP-W en EP-U zijn 1 jaar geldig. Modules gemaakt voor 1 juli 2021 zijn 1 jaar en 3 maanden geldig.

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Je kunt direct na het maken van EP module 1,3,4,5, WUB, WUD, MWA én Legionella toets A, de toets inzien mits er voldoende tijd is. Je kan de toets direct die dag nog herkansen als je wilt, wanneer er die dag nog tijd en plaats is. Dit kan je aangeven bij de examenleider. De examenleider geeft dit door aan kantoor waarna jij een email met een betaallink toegestuurd krijgt om je examen direct te betalen. Is dit gelukt, dan kan je meedoen aan het examen.

Als je de herkansing liever wat later doet, betekent een herkansing opnieuw het examen doen. Je kan je aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als je al eerder een toets hebt gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. Je kunt gewoon bij ons de andere toets(en) maken.

Van wie krijg ik mijn bewijs van vakbekwaamheid ?

Als je geslaagd bent voor je toetsen binnen de termijnen die daarvoor staan, willen wij je van harte feliciteren. Je krijgt jouw bewijs van vakbekwaamheid per mail vanuit ISSO toegestuurd.

Kan ik een fout op mijn Bewijs van Vakbekwaamheid herstellen?

Jazeker. Je kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor je aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als je bijzondere omstandigheden hebt en dit kan aantonen met een verklaring (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan kan je 30 minuten extra tijd krijgen voor je toets(en). Boek de toets(en) waar ‘dyslexie’ in de titel staat en stuur je verklaring naar ep@examenpark.nl, de 30 minuten extra tijd zit bij deze toetsen inbegrepen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl