Examenpark

EP-W FAQ

Wat zijn de slagingspercentages?

Hier kun je de slagingspercentages bekijken voor de EP examens

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • De meerkeuzetoetsen en software toetsen (module 1, module 4, module 5) worden binnen enkele werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (module 2 en module 3) worden binnen circa 4 weken beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule. Het kan zijn dat je eerder je uitslag hebt dan een medestudent. Dit komt door de verdeling onder de correctoren. 't Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Je krijgt je uitslag per mail middels een examenverslag.

Kan ik thuis digitale examens maken?

Nee, alle examens worden op locatie afgenomen. Mocht er weer een situatie ontstaan waarin er geen examens op locatie afgenomen mogen of kunnen worden, wordt dit opnieuw bekeken door ISSO en de exameninstituten.

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die je ter beschikking krijgt van ons tijdens je examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vul je jouw antwoorden in. Je ontvangt van ons een geprinte instructie bij het examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvang je van ons daarnaast ook op papier. Als je een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets je voorlopige uitslag op het scherm.

Heb ik een QR code nodig?

't Examenpark volgt de regels zoals die gelden op de locaties waar wij zitten. Dit betekent dat je op onze locaties op dit moment geen QR code nodig hebt.

Wat als ik te laat kom?

Als je examen doet kan je alleen deelnemen als:

 • je binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als je toestemming krijgt van de examenleider

De eindtijd van de toets blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heb je een klacht, dan kan je deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. 't Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

Je wordt circa 10 minuten voor aanvang van het examen verwacht in de examenzaal. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang van te voren je jezelf dient te melden bij de examenleider.

Wanneer kan ik inzage boeken?

Vanaf 14 september 2022 zijn alle inzages gratis
 • je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien
 • je kunt een inzage boeken via ons boekingssysteem (60 minuten)
Een inzage kan pas geboekt worden als de uitslag bekend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodige lege stoelen op een inzagemoment zijn. Een andere kandidaat die wel de uitslag heeft kan dan gebruik maken van deze plek.

Wat dien ik mee te nemen voor mijn EP-W examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • Je mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • Je mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen

Wat ligt al klaar voor mijn EP-W examen?

‘t Examenpark zorgt voor:
 • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die je maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
 • Voor W1, W2 en W3 krijgt je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor W5 krijgt je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.
De examencommissie heeft besloten om de BRL 9500 niet bij het examen te verstrekken, omdat de vragen van algemene aard zijn en behoren tot de kennis die de kandidaat-adviseur tot zich neemt tijdens een opleiding of bij het voorbereiden. De onderdelen staan beschreven in de eindtermen.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • Je mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • Je mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de toets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf je kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra je een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Welke software versie wordt gehanteerd?

Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden uitgegeven, dan passen wij deze software / hulpmiddelen één maand na uitgifte toe. Op deze manier kan je jezelf voldoende voorbereiden en weet je welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.
 • De software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 9.0.0.
 • Het Uniec 3 software examen wordt afgenomen in een “bevroren” versie van Uniec 3. Dat betekent dat het een oudere versie betreft dan waarmee je nu werkt in de live omgeving.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de examentoets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf je kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra je een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn (her)examen voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als je al eerder een toets hebt gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. Je kunt gewoon bij ons de andere toets(en) maken.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • Je kunt bij toets EP-W module 1 (W1) 40 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • Je kunt bij toets EP-W module 2 (W2) 27 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 23 punten of meer.
 • Je kunt bij toets EP-W module 3 (W3) 40 punten verdienen (digitaal examen). Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • Bij de beoordeling van EP-W module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.
 • Je kunt bij toets EP-W module 5 (W5) 30 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 22 punten of meer.

Waar kan ik en mijn klant zien dat ik vakbekwaam ben?

Op de site van het CRT (Centraal Register Techniek) kan je nu ook vakbekwame EP adviseurs vinden. Kies voor het tabblad “zoeken op vakmensen”. De adviseurs zijn alleen vindbaar als alle toetsen goed zijn afgerond, er zijn geen deeltoetsen te zien. Hopelijk sta jij er ook snel tussen.

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

De modules van EP-W en EP-U zijn 1 jaar geldig. Modules gemaakt voor 1 juli 2021 zijn 1 jaar en 3 maanden geldig.  

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien. En vervolgens een herkansing doen deze examendag, mits er plek is.
Voor overige toetsen of als je het liever wat later doet, betekent een herkansing opnieuw het examen doen. Je kan je aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als je al eerder een toets hebt gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. Je kunt gewoon bij ons de andere toets(en) maken.

Van wie krijg ik mijn bewijs van vakbekwaamheid ?

Als je geslaagd bent voor je toetsen binnen de termijnen die daarvoor staan, willen wij je van harte feliciteren. Je krijgt jouw bewijs van vakbekwaamheid per mail vanuit ISSO toegestuurd.

Kan ik een fout op mijn Bewijs van Vakbekwaamheid herstellen?

Jazeker. Je kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor je aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als je bijzondere omstandigheden hebt en dit kan aantonen met een verklaring (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan kan je 30 minuten extra tijd krijgen voor je toets(en). Boek de toets(en) waar 'dyslexie' in de titel staat en stuur je verklaring naar ep@examenpark.nl, de 30 minuten extra tijd zit bij deze toetsen inbegrepen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl