Examenpark

EP-U FAQ

Veelgestelde vragen

 

Wat zijn de slagingspercentages?

Hier kunt u de slagingspercentages bekijken.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • De meerkeuzetoetsen en software toetsen (WA-B, WA-D, UA-B, UA-D, module 1, module 4, module 5) worden binnen enkele werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (module 2 en module 3) worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule. Het kan zijn dat u eerder uw uitslag heeft dan een medestudent. Dit komt door de verdeling onder de correctoren. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • U krijgt uw uitslag per mail middels een examenverslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

U dient zich circa 30 minuten voor aanvang van het examen te melden. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang u van te voren zich dient te melden bij de examenleider.

Wat dien ik mee te nemen voor mijn EP-U examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen

Wat ligt al klaar voor mijn EP-U examen?

‘t Examenpark zorgt voor:

 • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die u maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
 • Voor W1, W2 en W3 krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor W5 krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Als ik te laat ben, mag ik dan nog deelnemen aan het EP-U examen?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • U kunt bij toets U module 1 (U1) 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 2 (U2) 22 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 18 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 3 (U3) 10 punten verdienen (papieren examen). U bent geslaagd bij het behalen van 6 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 3 (U3) 35 punten verdienen (digitaal examen). U bent geslaagd bij het behalen van 31 punten of meer.
 • Bij de beoordeling van U module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.
 • U kunt bij toets U module 5 (U5) 30 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 22 punten of meer.

Hoe kan uw (toekomstige) klant zien of u gecertificeerd bent?

Nog nader te bepalen

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Een herkansing betekent opnieuw het examen doen. U kunt zich aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij Cito dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken en wij zorgen voor de afstemming met Cito. Op deze manier weten wij wanneer u examen heeft gedaan, of u destijds geslaagd bent en welke versie u heeft gekregen.

Van welk exameninstituut krijg ik mijn bewijs van vakbekwaamheid en wie geeft mijn gegevens door aan QBISnl?

Als u de laatst geslaagde toets bij ‘t Examenpark heeft gemaakt en daardoor uw bewijs van vakbekwaamheid heeft verdient, dan krijgt u dit bewijs van ons. Mocht u de laatst geslaagde toets bij een ander exameninstituut hebben gehaald, dan krijgt u het bewijs van dat exameninstituut.

Kan ik een fout op mijn certificaat herstellen?

Jazeker. U kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor u aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als u bijzondere omstandigheden heeft en dit kan aantonen (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan krijgt u 30 minuten extra tijd mits het past op de examendag. Boek niet via onze site, maar neem even telefonisch contact met ons op: 030 699 5771 

Heb ik recht op vrijstelling bij het EP-U examen?

U kunt contact opnemen met ISSO om te bepalen of u recht heeft op een vrijstelling:

www.isso.nl
Telefoon: 010 206 59 69
Email: isso@isso.nl

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
‘t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl