Examenpark

EP-U FAQ

 

Wat zijn de slagingspercentages?

Hier kunt u de slagingspercentages bekijken voor de EP examens

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • De meerkeuzetoetsen en software toetsen (module 1, module 4, module 5) worden binnen enkele werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (module 2 en module 3) worden binnen circa 4-6 weken beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule. Het kan zijn dat u eerder uw uitslag heeft dan een medestudent. Dit komt door de verdeling onder de correctoren. ’t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • U krijgt uw uitslag per mail middels een examenverslag.

Kan ik thuis digitale examens maken?

Nee, alle examens worden op locatie afgenomen.

Mocht er weer een situatie ontstaan waarin er geen examens op locatie afgenomen mogen of kunnen worden, wordt dit opnieuw bekeken door ISSO en de exameninstituten.

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die u ter beschikking krijgt van ons tijdens uw examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vult u uw antwoorden in. U ontvangt van ons een geprinte instructie bij uw examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvangt u van ons daarnaast ook op papier. Als u een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets uw voorlopige uitslag op uw scherm.

Heb ik een QR code nodig?

’t Examenpark volgt de regels zoals die gelden op de locaties waar wij zitten. Dit betekent dat u op onze locaties op dit moment geen QR code nodig heeft.

Wat als ik te laat kom?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heeft u een klacht, dan kunt u deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

U dient zich circa 30 minuten voor aanvang van het examen te melden. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang u van te voren zich dient te melden bij de examenleider.

Wat dien ik mee te nemen voor mijn EP-U examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen

Wanneer kan ik inzage boeken?

Vanaf 14 september 2022 zijn alle inzages gratis

 • je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien
 • je kunt een inzage boeken via ons boekingssysteem (60 minuten)

Een inzage kan pas geboekt worden als de uitslag bekend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodige lege stoelen op een inzagemoment zijn. Een ander kandidaat die wel de uitslag heeft kan dan gebruik maken van deze plek.

Wat ligt al klaar voor mijn EP-U examen?

‘t Examenpark zorgt voor:

 • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die u maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
 • Voor W1, W2 en W3 krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor W5 krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

De examencommissie heeft besloten om de BRL 9500 niet bij het examen te verstrekken, omdat de vragen van algemene aard zijn en behoren tot de kennis die de kandidaat-adviseur tot zich neemt tijdens een opleiding of bij het voorbereiden. De onderdelen staan beschreven in de eindtermen.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemenElke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider (dit overeenkomstig de aanmelding) wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot 10 dagen voor het examen mag u de toets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 10 dagen voor het examen krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan 10 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Welke software versie wordt gehanteerd?

Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden uitgegeven, dan passen wij deze software / hulpmiddelen één maand na uitgifte toe. Op deze manier kunt u zich voldoende voorbereiden en weet u welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.

 • De software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 8.4.
 • Vanaf 1 juli 2022 worden de VABI software toetsen afgenomen in versie 9.0.0. De voorbeeld toetsen staan online en kunt u gebruiken.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot 10 dagen voor het examen mag u de examentoets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 10 dagen voor het examen krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan 10 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn (her)examen voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken.

Als ik te laat ben, mag ik dan nog deelnemen aan het EP-U examen?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • U kunt bij toets U module 1 (U1) 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 2 (U2) 22 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 18 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 3 (U3) 10 punten verdienen (papieren examen). U bent geslaagd bij het behalen van 6 punten of meer.
 • U kunt bij toets U module 3 (U3) 35 punten verdienen (digitaal examen). U bent geslaagd bij het behalen van 31 punten of meer.
 • Bij de beoordeling van U module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.
 • U kunt bij toets U module 5 (U5) 30 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 22 punten of meer.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl