Examen

Legionellapreventie-adviseur toets & inzage

Deelname aan het examen

 • Elke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.
 • Indien er te weinig of te veel examenkandidaten zich hebben aangemeld voor een desbetreffende datum, mag en kan ’t Examenpark aanmeldingen annuleren. De volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier is hierin bepalend. Er zal contact worden opgenomen met de kandidaten om uitleg te verstrekken.
 • Als je jezelf aanmeldt voor een examen, geef je toestemming voor opname van je gegevens in de database van ’t Examenpark. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gevraagd ten behoeve van de afhandeling van het examentraject. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd uit de database van ’t Examenpark.
 • Mocht je toch je examen niet kunnen maken, kijk dan op de FAQ site voor meer informatie. Hierop staan alle veel gestelde vragen vermeld.
 • Heb je een klacht, dan kan je deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Afname examen

 • Bij ieder examen is een examenleider aanwezig. Het examenreglement wordt te allen tijde gehanteerd.
 • In de oproepbrief staat vermeld hoe lang van te voren je jezelf moet melden in de examenzaal.
 • Je dient de oproepbrief en een geldig en origineel (niet digitaal) legitimatiebewijs te tonen. Geldige legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, een rijbewijs en een Europese / gemeentelijke identiteitskaart.
 • Als je geen geldig legitimatiebewijs bij je hebt en dit bewijs ook niet binnen een half uur na aanvang examen kan laten zien dan word je helaas uitgesloten van het examen.
 • Je mag alleen gebruik maken van de in het examen voorgeschreven materialen.
 • Je dient na afloop van het examen alle examenbescheiden in te leveren. Eventueel gemaakte aantekeningen mogen niet meegenomen worden uit de examenruimte.
 • Als je te laat op het examen verschijnt, kan je alleen aan het examen deelnemen na toestemming van de examenleider tot maximaal 30 minuten ná aanvang examen. De toetstijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.
 • Je mag pas na een half uur ná aanvang examen het toilet bezoeken.
 • Je mag pas na een half uur ná aanvang examen de examenbescheiden inleveren en de ruimte verlaten.
 • Mobiele telefoons, smart horloges en dergelijke moeten uit staan en zijn niet toegestaan tijdens het examen.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met de uitslag van je examen, dan kan je per email een bezwaarschrift indienen bij ’t Examenpark (ep@examenpark.nl). Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvang je een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie. De kosten hiervan zijn € 127,= exclusief BTW. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard én de uitslag veranderd van gezakt naar geslaagd, dan ontvang je de kosten van het bezwaar terug op je rekening.

 

 

Inzage toetsen

 • Als je gezakt bent kun je inzage krijgen van eigen werk tot uiterlijk acht weken na de definitieve uitslag.
 • Je kan een gemaakte toets één keer inzien.
 • 1 á 2 werkdagen na aanmelding inzage wordt een bevestiging van de aanmelding verstuurd.
 • Je wordt alleen toegelaten tot de inzage onder vertoning van een geldig legitimatiebewijs aan (de vertegenwoordiger) van ‘t Examenpark.
 • Je mag zelf geen boeken ed. meenemen naar de inzage
 • Je mag je toets inzien, waarbij ook direct de goede antwoorden gegeven worden. Let op, hier staan geen uitleg of berekeningen bij, maar puur het antwoord wat het had moeten zijn.
 • Examenleider en surveillant mogen geen kennis hebben van de inhoud van de toetsen en kunnen dan ook helaas niet helpen met inhoudelijke vragen.
 • Het is niet toegestaan tijdens de inzage (delen van) vragen, antwoorden en/of berekeningen uit het examen te kopiëren op welke wijze dan ook.
 • De tijdens de inzage gemaakte aantekeningen worden door ‘t Examenpark beoordeeld en bekeken. Je laat jouw aantekeningen achter en ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de inzage een mail met hierin een scan van de gecontroleerde aantekeningen.
 • Je krijgt ook kladpapier om eventuele berekeningen / tekeningen / krabbels of dergelijke op te maken tijdens de inzage. Dit dient ook ingeleverd te worden. Het kladpapier is puur voor de inzage en krijg je dan ook niet retour.
 • De plaatjes en afbeeldingen die tijdens de inzage in Cirrus worden weergegeven, kunnen helaas niet worden vergroot.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl