Examen

EP-W info & kosten

 

Uitleg over de verschillende EP-W modules:

W1 (W module 1)

W1 is een kennismodule bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Minimaal 30 vragen dienen goed beantwoord te zijn om te slagen. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus.   Op de examendag krijg je én de ISSO publicatie 82.1 uitgeprint én digitaal via onze laptops. Met behulp van Acrobat reader zijn onderdelen gemakkelijk op te zoeken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past.
  Je krijgt gelijk een voorlopige uitslag en kunt blijven zitten voor de gratis inzage. Binnen een paar werkdagen krijg je de definitieve uitslag per mail.

W2 (W module 2)

W2 is het schematiseren van een woning bestaande uit 2 cases. De tijdsduur is 90 minuten en wordt digitaal afgenomen in het programma Cirrus. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 zowel op papier als digitaal m.b.v Acrobat Reader met zoekfunctie ter beschikking. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. ALLE bijlagen krijg je van ons ook op papier extra bij de toets.

 

Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 27 punten. De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklasse heeft. In de hoofdvraag moeten meerdere vragen beantwoord worden en er kunnen dus meerdere fouten voorkomen. Er wordt niet doorgerekend met fouten die per onderdeel gemaakt worden.

 

De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:

 • Thermische zone bepalen: 2 aftrekpunten per fout
 • Aangrenzende ruimte benoemen: 1 aftrekpunt per fout
 • Aangeven thermische schil: 3 aftrekpunten per fout
 • Rekenzones bepalen: 3 aftrekpunten per fout
 • Gebruiksoppervlakte bepalen: 1 aftrekpunt per fout

 

Om een voldoende te halen, mag je maximaal 4 aftrekpunten hebben. Bij 5 aftrekpunten of meer krijg je helaas een onvoldoende. Je slaagt bij 23 punten of meer.

 

Deze toets wordt door een corrector van ISSO nagekeken. Je krijgt de uitslag circa na 4 weken.

W3 (W module 3)

W3 is een casus en heeft een tijdsduur van 150 minuten. Hierbij wordt een gebouw opgenomen. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus. Op de examendag krijg je én de ISSO publicatie 82.1 uitgeprint én digitaal via onze laptops. Met behulp van Acrobat reader zijn onderdelen gemakkelijk op te zoeken.
Alle bijlagen krijg je van ons ook op papier bij je toets, zodat je overzichtelijk de toets kunt maken.

Je kunt maximaal 40 punten halen voor deze toets, bij 30 punten ben je geslaagd. De uitslag volgt direct na het maken van de toets.

 

 

W4b (W module 4 basis)

 W4b is een softwaretoets Basis en duurt 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier. De resultaten dienen tenslotte ingevuld te worden in het programma Cirrus.

 

Bij de beoordeling van EP-W module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.

 

De examens worden afgenomen met beschikbare software (VABI of Uniec) welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als je veel oefent, is de kans het grootst dat je tijdens het examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed.

 

W4b wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. Je krijgt ook de ISSO publicatie 82.1 uitgeprint op de examendag, je kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past.

 

De uitslag van de toets volgt direct na het examen.

W4d (W module 4 detail)

 Woningbouw module 4d (W4d) is een softwaretoets Detail en duurt 120 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier. De resultaten dienen tenslotte ingevuld te worden in het programma Cirrus.

 

Bij de beoordeling van W module 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.

 

De examens worden afgenomen met beschikbare software (VABI of Uniec) welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als je veel oefent, is de kans het grootst dat je tijdens het examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed.

 

W4d wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 en relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. Je krijgt ook de ISSO publicatie 82.1 en relevante bijlagen uitgeprint op de examendag, je kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past.

 

De uitslag van de toets volgt direct na het examen.

W5 (W module 5)

W5 is een kennismodule detailopname bestaande uit 20 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 plus relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus.

 

Op de examendag krijg je de mogelijkheid om én de ISSO publicatie 82.1 en relevante delen uitgeprint te krijgen én via een laptop met Acrobat reader en een zoekfunctie digitaal te kunnen benaderen. De hulpmiddelen worden zowel uitgeprint als digitaal aangeboden. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past.

 

Je krijgt gelijk een voorlopige uitslag en kunt blijven zitten voor de gratis inzage. Binnen een paar werkdagen krijg je de definitieve uitslag per mail.

Maatwerkadvies Woning

Op basis van de nieuw geschreven ISSO publicatie 82.2 wordt een examen gemaakt, waarmee een compleet op maat gemaakt advies van hoge kwaliteit kan worden geleverd. Voorwaarde voor het maken van dit examen, is dat je in het bezit bent van het Bewijs van Vakbekwaamheid van EP-W/B of EP-W/D.

Het examen bestaat deels uit meerkeuze vragen en deels uit een casus met bijbehorende vragen. Het examen duurt maximaal 150 minuten. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.2 plus relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus. Op de examendag krijg je de mogelijkheid om én de ISSO publicatie uitgeprint te krijgen én via een laptop met Acrobat reader en een zoekfunctie digitaal te kunnen benaderen. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past.

Je kunt in dit examen 40 punten halen. Bij 30 punten of meer ben je geslaagd. De uitslag volgt direct na het maken van de toets.

Extra informatie bij de toetsen:

 • Alle EP-W toetsen worden digitaal afgenomen in het programma Cirrus. Let op: onze kandidaten krijgen ALTIJD ook alle bijlagen extra op papier. Dit maakt het een stuk overzichtelijker.
 • Kandidaten krijgen bij ALLE EP-W toetsen de mogelijkheid om én de hulpmiddelen in een map te krijgen én de hulpmiddelen digitaal te krijgen. Via Acrobat reader heb je de mogelijkheid om alles gemakkelijk digitaal op te zoeken.
 • De EP-W software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 10.0.
 • De EP-W software toetsen van Uniec worden afgenomen in de examenversie 3.2.
 • De EP-W toetsen worden afgenomen gebaseerd op de ISSO publicatie 5e druk.
 • Een inzage mag pas geboekt worden nadat je een examenverslag hebt ontvangen.
 • Tijdens de inzage heb je de beschikking over de ISSO publicatie 5e druk.
 • Een toets mag niet twee keer geboekt worden. Pas als de uitslag er is, mag er opnieuw geboekt worden. Op deze manier kan iedereen een toets maken. We maken een uitzondering voor W module 2 omdat deze uitslagen pas na 4 á 6 weken beschikbaar zijn. Als je echt denkt gezakt te zijn voor module 2 dan mag je al opnieuw boeken mits er gelijk via iDEAL betaald wordt. Let op: als je toch een positieve uitslag krijgt voor je 1e toets en dit resultaat krijg je binnen de 5 dagen  voor de volgende examendag, dan krijg je helaas geen geld terug. Deze boeking is dan ook op eigen risico.
 • Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden gebruikt bij het afnemen van examens, dan wordt dit minimaal één maand en na opdracht van ISSO van te voren aangekondigd. Op deze manier kun je jezelf voldoende voorbereiden en weet je welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.
 • Elke module blijft maximaal 1 jaar geldig.
 • Elke module mag onbeperkt gemaakt worden.
 • Heb je een dyslexieverklaring? Boek dan de toetsen waar ‘Dyslexie’ in de toetsnaam staat en email je verklaring naar ep@examenpark.nl. De extra tijd is dan inbegrepen.
 • De eindtermen en toets matrijs voor de W basis en W detail toetsen, vind je hier.

 

KOSTEN EP-W TOETSEN 

 
Woningbouw basis Woningbouw detail
W1 € 250,=  excl. BTW W1 € 250,=  excl. BTW
W2 € 287,=  excl. BTW W2 € 287,=  excl. BTW
W3 € 287,=  excl. BTW W3 € 287,=  excl. BTW
W4b € 352,=  excl. BTW W4d € 352,= excl. BTW
  W5 € 250,= excl. BTW

Woningbouw basis totaal:

€ 1.176,= excl. BTW

Woningbouw detail totaal:

€ 1.426,= excl. BTW

 
 

EP MWA Woning – € 375,=  excl. BTW

 

 

GRATIS INZAGE EN KOSTEN BEZWAARSCHRIFT

 

Inzage GRATIS. Module 1, 3, 4, 5, MWA direct inzage (indien gezakt en voldoende tijd).

 

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

 

Aanmelden inzage

 

 

Factuur betalen

De betaling van de toetsen dient 7 dagen vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt je aanmelding helaas geannuleerd.

 

Betaling via iDEAL:
Je bent verzekerd van een examenplek.

 

Betaling via overboeking:

Het examengeld dient 7 dagen voor de examendag op rekening van ’t Examenpark te staan.

 

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot één dag voor de examendag kun je de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal 10 dagen in het verschiet te liggen).
 • Tot 5 dagen voor het examen kun je de examentoets annuleren. Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijg je jouw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op de aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: ep@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

 

Direct na aanmelding voor een EP-W toets wordt per email een bevestiging van je aanmelding verstuurd. 1 á 3 werkdagen na aanmelding ontvang je de factuur. Je hebt deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken. Je krijgt uiterlijk vijf werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Bewijs van Vakbekwaamheid

 • Bij de meerkeuzetoetsen en software toetsen krijg je direct de uitslag in je schern. De bevestiging van de uitslag wordt binnen enkele werkdagen na examendatum per email verstuurd.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen circa 4-6 weken beoordeeld. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als je welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid door ISSO per email verzonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dien je periodiek een opfriscursus te voltooien.

 

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl