Examenpark

Legionellapreventie-adviseur FAQ

Veelgestelde vragen

 

Waar kan ik de opleiding volgen?

Hieronder staan enkele opleidingsinstituten:

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die u ter beschikking krijgt van ons tijdens uw examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vult u uw antwoorden in. U ontvangt van ons een geprinte instructie bij uw examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvangt u van ons daarnaast ook op papier. Als u een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets uw voorlopige uitslag op uw scherm.

Heb ik een QR code nodig om examen te doen bij ’t Examenpark?

’t Examenpark volgt de regels zoals die gelden op de locaties waar wij zitten. Dit betekent dat u op onze locaties Hotel Breukelen en het Mercure Hotel Zwolle inderdaad een geldige QR code nodig heeft. Op de locatie Breepark Breda is dit niet het geval.

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

Beide delen van het Legionellapreventie-adviseur examen moeten binnen 1,5 jaar zijn gehaald om het bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • U krijgt van toets A gelijk een voorlopige uitslag als u klaar bent. Binnen enkele werkdagen na examendatum krijgt u per mail uw definitieve uitslag.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (Toets B) worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule van ISSO. ’t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • U krijgt uw uitslag per mail middels een examenverslag.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • U kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel A 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • U kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel B 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.

Wat als ik te laat kom?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heeft u een klacht, dan kunt u deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

U dient zich circa 30 minuten voor aanvang van het examen te melden. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang u van te voren zich dient te melden bij de examenleider.

Wanneer kan ik inzage boeken?

Een inzage mag pas geboekt worden als u een examenverslag heeft ontvangen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemenElke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider (dit overeenkomstig de aanmelding) wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn (her)examen voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij Cito dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken en wij zorgen voor de afstemming met Cito. Op deze manier weten wij wanneer u examen heeft gedaan, of u destijds geslaagd bent en welke versie u heeft gekregen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Een herkansing betekent opnieuw het examen doen. U kunt zich aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken en wij zorgen voor de afstemming met het andere exameninstituut. Op deze manier weten wij wanneer u examen heeft gedaan, of u destijds geslaagd bent en welke versie u heeft gekregen.

Kan ik een fout op mijn Bewijs van Vakbekwaamheid herstellen?

Jazeker. U kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor u aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als u bijzondere omstandigheden heeft en dit kan aantonen met een verklaring (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan kunt u 30 minuten extra tijd krijgen voor uw toets(en). Boek de toets(en) waar ‘dyslexie’ in de titel staat en stuur uw verklaring naar ep@examenpark.nl, de 30 minuten extra tijd zit bij deze toetsen inbegrepen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl