Examenpark

Legionellapreventie-adviseur FAQ

 

Waar kan ik de opleiding volgen?

Hieronder staan enkele opleidingsinstituten:

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die u ter beschikking krijgt van ons tijdens uw examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vult u uw antwoorden in. U ontvangt van ons een geprinte instructie bij uw examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvangt u van ons daarnaast ook op papier. Als u een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets uw voorlopige uitslag op uw scherm.

Heb ik een QR code nodig?

’t Examenpark volgt de regels zoals die gelden op de locaties waar wij zitten. Dit betekent dat u op onze locaties op dit moment geen QR code nodig heeft.

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

Beide delen van het Legionellapreventie-adviseur examen moeten binnen 1,5 jaar zijn gehaald om het bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • U krijgt van toets A gelijk een voorlopige uitslag als u klaar bent. Binnen enkele werkdagen na examendatum krijgt u per mail uw definitieve uitslag.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (Toets B) worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule van ISSO. ’t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • U krijgt uw uitslag per mail middels een examenverslag.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • U kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel A 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • U kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel B 40 punten verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.

Wat als ik te laat kom?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heeft u een klacht, dan kunt u deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

U dient zich circa 30 minuten voor aanvang van het examen te melden. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang u van te voren zich dient te melden bij de examenleider.

Wanneer kan ik inzage boeken?

Vanaf 14 september 2022 zijn alle inzages gratis

 • je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien
 • je kunt een inzage boeken via ons boekingssysteem (60 minuten)

Een inzage kan pas geboekt worden als de uitslag bekend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodige lege stoelen op een inzagemoment zijn. Een ander kandidaat die wel de uitslag heeft kan dan gebruik maken van deze plek.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemenElke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider (dit overeenkomstig de aanmelding) wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot 10 dagen voor het examen mag u de toets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 10 dagen voor het examen krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan 10 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot 10 dagen voor het examen mag u de examentoets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 10 dagen voor het examen krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan 10 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn (her)examen voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien. En vervolgens een herkansing doen deze examendag, mits er plek is.

Voor overige toetsen betekent een herkansing opnieuw het examen doen. U kunt zich aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken.

Kan ik een fout op mijn Bewijs van Vakbekwaamheid herstellen?

Jazeker. U kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor u aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als u bijzondere omstandigheden heeft en dit kan aantonen met een verklaring (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan kunt u 30 minuten extra tijd krijgen voor uw toets(en). Boek de toets(en) waar ‘dyslexie’ in de titel staat en stuur uw verklaring naar ep@examenpark.nl, de 30 minuten extra tijd zit bij deze toetsen inbegrepen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl