Examenpark

Legionellapreventie-adviseur FAQ

 

Waar kan ik de opleiding volgen?

Hieronder staan enkele opleidingsinstituten:

Wat is Cirrus?

De meeste toetsen worden gemaakt in Cirrus, op de laptop die je ter beschikking krijgt van ons tijdens je examen(s). Het examen staat in Cirrus, hier vul je jouw antwoorden in. Je ontvangt van ons een geprinte instructie bij het examen waarop duidelijk staat uitgelegd hoe het programma werkt. Eventuele bijlagen ontvang je van ons daarnaast ook op papier. Als je een meerkeuze toets doet, verschijnt direct na het voltooien van de toets je voorlopige uitslag op het scherm.

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

Beide delen van het Legionellapreventie-adviseur examen moeten binnen 1,5 jaar zijn gehaald om het bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • Je krijgt van toets A gelijk een voorlopige uitslag als je klaar bent. Binnen enkele werkdagen na examendatum krijg je per mail je uitslag bevestigd.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (Toets B) worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule van ISSO. ’t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Je krijgt je uitslag bevestigd per mail middels een examenverslag.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • Je kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel A 40 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.
 • Je kunt bij toets Legionellapreventie-adviseur deel B 40 punten verdienen. Je bent geslaagd bij het behalen van 30 punten of meer.

Wat als ik te laat kom?

Als je examen doet kan je alleen deelnemen als:

 • je binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als je toestemming krijgt van de examenleider

De eindtijd van de toets blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Heb je een klacht, dan kan je deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

Je wordt circa 10 minuten voor aanvang van het examen verwacht in de examenzaal.

Wanneer kan ik inzage boeken?

Vanaf 14 september 2022 zijn alle inzages gratis

 • je kunt direct na het maken van EP module 1 en 5 én Legionella toets A, de toets (30 minuten) inzien
 • je kunt een inzage boeken via ons boekingssysteem (60 minuten)

Een inzage kan pas geboekt worden als de uitslag bekend is. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodige lege stoelen op een inzagemoment zijn. Een andere kandidaat die wel de uitslag heeft kan dan gebruik maken van deze plek.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de toets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt de toets eenvoudig verplaatsen of annuleren door in te loggen op de website en naar “mijn boekingen” te gaan.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • Je mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • Je mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot 1 dag voor het examen mag je de examentoets kosteloos verplaatsen naar een andere examendatum.
 • Bij een annulering tot 5 dagen voor het examen krijgt je het examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort, binnen 5 werkdagen op je aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 5 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Je kunt de toets eenvoudig verplaatsen door in te loggen op de website en naar “mijn boekingen” te gaan. Hier kan je de toets aanklikken en een nieuwe datum en tijd kiezen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Je kunt direct na het maken van EP module 1,3,4,5, WUB, WUD, MWA én Legionella toets A, de toets inzien mits er voldoende tijd is. Je kan de toets direct die dag nog herkansen als je wilt, wanneer er die dag nog tijd en plaats is. Dit kan je aangeven bij de examenleider. De examenleider geeft dit door aan kantoor waarna jij een email met een betaallink toegestuurd krijgt om je examen direct te betalen. Is dit gelukt, dan kan je meedoen aan het examen.

Als je de herkansing liever wat later doet, betekent een herkansing opnieuw het examen doen. Je kan je aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als je al eerder een toets hebt gemaakt bij een ander exameninstituut dan is dit geen probleem. Je kunt gewoon bij ons de andere toets(en) maken.

Kan ik een fout op mijn Bewijs van Vakbekwaamheid herstellen?

Jazeker. Je kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor je aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als je bijzondere omstandigheden hebt en dit kan aantonen met een verklaring (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan kan je 30 minuten extra tijd krijgen voor je toets(en). Boek de toets(en) waar ‘dyslexie’ in de titel staat en stuur je verklaring naar ep@examenpark.nl, de 30 minuten extra tijd zit bij deze toetsen inbegrepen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl