Legionellapreventie

Legionellapreventie-Adviseur

Legionellapreventie-Adviseur

De beoordelingsrichtlijn (BRL) 6010 stelt certificeringseisen aan een legionellapreventie-adviseur. Door de ISSO-examens legionellapreventie-adviseur A en B met succes af te ronden kunt u het certificaat voor vakbekwaam legionellapreventie-adviseur verkrijgen. ‘t Examenpark biedt beide examens op diverse locaties door Nederland aan.

Om vakbekwaam legionellapreventie-adviseur te worden is het nodig om een certificering te behalen. Dit gebeurd middels examinering in twee delen. U dient het deel A (theorie) en deel B (casus) succesvol af te ronden

 

We hebben de informatie over het vakbekwaam legionellapreventie-adviseur certificaat onderverdeeld in enkele handige pagina’s:

Vakbekwaam legionellapreventie-adviseur

Wat doet ‘t Examenpark? ‘t Examenpark verzorgt in opdracht van ISSO het initieel examen voor nieuwe adviseurs.

 

  • Legionellapreventie-adviseur deel A. Theorie examen, meerkeuzevragen
  • Legionellapreventie-adviseur deel B. Casus, praktijkcase met open vragen.

U dient beide examens binnen anderhalf jaar te behalen om vakbekwaam legionellapreventie-adviseur te worden. U dient voor beide toetsen 30 punten of meer te behalen om geslaagd te zijn.

Vakbekwaam legionellapreventie-adviseur Certificaat

 

Na afronding van beide examens sturen wij u dit certificaat toe. U mag zich dan vakbekwaam legionellapreventie-adviseur noemen. Om deze titel de behouden dient u zich iedere vijf jaar opnieuw te certificeren.

 

Legionellapreventie-adviseurs die gecertificeerd zijn (of dat willen worden) volgens BRL 6010 dienen over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken. Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) het landelijke examen Legionellapreventie-adviseur volgens BRL 6010.

 

BRL6010 heeft diverse doelen, o.a.:

  • Kwaliteit adviseur verhogen dan wel beter borgen. Voor opdrachtgevers wordt kennis en kunde herkenbaar via een bewijs van vakbekwaamheid.
  • Verhogen transparantie bij opdrachtgevers wat de adviseur gaat doen.
  • Legionellarisicoanalyse- beheersplan moet voor opdrachtgevers direct duidelijk maken wat risico’s zijn en wat er van hen verlangd wordt. De gegevens moeten bij beëindiging van de opdracht voor de opdrachtgever beschikbaar zijn.
  • Borgen dat van alle vakbekwame legionellapreventie-adviseurs projecten worden beoordeeld.
  • Meer zicht krijgen op ervaringen met het schema in de praktijk en eventuele verbeterpunten.

 

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
‘t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl