Examen

EP-U info & kosten

 

Uitleg over de verschillende EP-U modules:

U1 (U module 1)

U1 is een kennismodule bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Minimaal 30 vragen dienen goed beantwoord te zijn om te slagen. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus.   Op de examendag krijg je én de ISSO publicatie 75.1 uitgeprint én digitaal via onze laptops. Met behulp van Acrobat reader zijn onderdelen gemakkelijk op te zoeken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past. Inschrijven kan tot 10 dagen voor de examen datum.   Je krijgt gelijk een voorlopige uitslag en kunt blijven zitten voor de gratis inzage. Binnen een paar werkdagen krijg je de definitieve uitslag per mail.

U2 (U module 2)

U2 is het schematiseren van een utiliteitsgebouw. De tijdsduur is 90 minuten en wordt digitaal afgenomen in het programma Cirrus. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 zowel papier als digitaal m.b.v Acrobat Reader met zoekfunctie ter beschikking. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. ALLE bijlagen krijg je van ons ook op papier extra bij de toets.   Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 22 punten. De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklasse heeft. In de hoofdvraag moeten meerdere vragen beantwoord worden en er kunnen dus meerdere fouten voorkomen. Er wordt niet doorgerekend met fouten die per onderdeel gemaakt worden.   De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:
 • Energieprestatieplichtige delen bepalen: 2 aftrekpunten per fout
 • Gebruiksfuncties bepalen: 2 aftrekpunten per fout
 • Aangeven thermische schil: 3 aftrekpunten per fout
 • Aangrenzende ruimten benoemen: 1 aftrekpunt per fout
 • Rekenzones bepalen: indien niet goed, 3 aftrekpunten
 • Gebruiksoppervlakte per functie bepalen: 1 aftrekpunt per fout
  Om een voldoende te halen, mag je maximaal 4 aftrekpunten hebben. Bij 5 aftrekpunten of meer krijg je helaas een onvoldoende. Je slaagt bij het behalen van 18 punten of meer.   Deze toets wordt door een corrector van ISSO nagekeken. Je krijgt de uitslag circa na 4 weken.

U3 (U module 3)

U3 is een casus, heeft een tijdsduur van 150 minuten en wordt digitaal afgenomen in het programma Cirrus. Hierbij wordt een gebouw opgenomen. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking zowel op papier als digitaal m.b.v Acrobat Reader met zoekfunctie. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. ALLE bijlagen krijg je van ons ook op papier extra bij de toets, zodat je overzichtelijk je toets kunt maken.   Het gaat bij toets U module 3 niet om de punten die behaald kunnen / moeten worden, maar om de aftrekpunten. Alle casus module vragen worden handmatig nagekeken door correctoren. Bij elke fout die er gemaakt wordt, zal een corrector een punt(en) aftrekken van het totale aantal punten. Er wordt gestart met 35 punten. De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklasse heeft. In de hoofdvraag moeten meerdere vragen beantwoord worden en er kunnen dus meerdere fouten voorkomen. Er wordt niet doorgerekend met fouten die per onderdeel gemaakt worden.  
 
De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:  
 • Algemene woninggegevens: 1 aftrekpunt per fout
 • Isolatiewaarde, per constructiedeel: 1 aftrekpunt per fout
 • Overige gegevens (oppervlakte, perimeter, begrenzing, oriëntatie, etc.) per constructietype: 1 aftrekpunt per fout
 • Constructiedeel vergeten: vloer, gevel of dak: 2 aftrekpunten per fout
 • Constructiedeel vergeten: raam, deur of paneel: 1 aftrekpunt per fout
 • Installaties, type opwekker (verwarming, koeling, ventilatie en tapwater): 2 aftrekpunten per fout
 • Installaties, overige gegevens: 1 aftrekpunt per fout
Om een voldoende te halen, mag je maximaal 4 aftrekpunten hebben. Bij 5 aftrekpunten of meer krijg je helaas een onvoldoende. Je slaagt bij het behalen van 31 punten of meer. Deze toets wordt door een corrector van ISSO nagekeken. Je krijgt de uitslag circa na 4 weken.

U4b (U module 4 basis)

Utiliteitsbouw module 4b (U4b) is een softwaretoets Basis en duurt maximaal 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier. De resultaten dienen tenslotte ingevuld te worden in het programma Cirrus.   Bij de beoordeling van EP-U module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. Je bent geslaagd als je alles goed hebt of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.   De examens worden afgenomen met beschikbare software (VABI of Uniec) welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als je veel oefent, is de kans het grootst dat je tijdens het examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed.   U4b wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. Je krijgt ook de ISSO publicatie 75.1 uitgeprint op de examendag, je kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past. Inschrijven kan tot 10 dagen voor de examen datum. Je krijgt binnen een paar werkdagen de definitieve uitslag per mail.

U4d (U module 4 detail)

Utiliteitsbouw module 4d (U4d) is een softwaretoets Detail en duurt 120 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier. De resultaten dienen tenslotte ingevuld te worden in het programma Cirrus.   Bij de beoordeling van EP-U module 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.   De examens worden afgenomen met beschikbare software (VABI of Uniec) welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als je veel oefent, is de kans het grootst dat je tijdens het examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed.   U4d wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 en relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. Je krijgt ook de ISSO publicatie 75.1 en relevante bijlagen uitgeprint op de examendag, je kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past. Inschrijven kan tot 10 dagen voor de examen datum.   Je krijgt binnen een paar werkdagen de definitieve uitslag per mail.

U5 (U module 5)

U5 is een kennismodule detailopname bestaande uit 20 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Deze toets wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 plus relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. De toets wordt afgenomen in het programma Cirrus.   Op de examendag krijg je de mogelijkheid om én de ISSO publicatie 75.1 en relevante delen uitgeprint te krijgen én via een laptop met Acrobat reader en een zoekfunctie digitaal te kunnen benaderen. De hulpmiddelen worden zowel uitgeprint als digitaal aangeboden. Kies online een datum, tijdstip en locatie welke het beste bij je past. Inschrijven kan tot 10 dagen voor de examen datum.   Je krijgt gelijk een voorlopige uitslag en kunt blijven zitten voor de gratis inzage. Binnen een paar werkdagen krijg je de definitieve uitslag per mail.

WU Basis

De WU Basis is de module voor de verkorte route van EP-W/B naar EP-U/B. De module bestaat voor een deel uit meerkeuzevragen en voor een deel uit openvragen en duurt 120 minuten. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking zowel op papier als digitaal m.b.v Acrobat Reader met zoekfunctie. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. ALLE bijlagen krijg je van ons ook op papier extra bij de toets, zodat je overzichtelijk je toets kunt maken.

WU Detail

WU Detail is de module voor de verkorte route van EP-W/D naar EP-U/D. Deze module bestaat voor een deel uit meerkeuzevragen en voor een deel uit openvragen en duurt 120 minuten. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking zowel op papier als digitaal m.b.v.  Acrobat Reader met zoekfunctie. De BRL 9500 wordt niet tijdens de toets verstrekt. ALLE bijlagen krijg je van ons ook op papier extra bij de toets, zodat je overzichtelijk je toets kunt maken.

Extra informatie bij de EP-U toetsen:

 • Alle toetsen worden digitaal afgenomen in het programma Cirrus. Let op: onze kandidaten krijgen ALTIJD ook alle bijlagen extra op papier. Dit maakt het een stuk overzichtelijker.
 • Kandidaten krijgen bij ALLE EP-U toetsen de mogelijkheid om én de hulpmiddelen in een map te krijgen én de hulpmiddelen digitaal te krijgen. Via Acrobat reader heb je de mogelijkheid om alles gemakkelijk digitaal op te zoeken.
 • De EP-U software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 9.0.0
 • De EP-U toetsen worden afgenomen gebaseerd op de ISSO publicatie 4e druk. Vanaf 1-4-2023 wordt dit gebaseerd op de ISSO publicatie 5e druk.
 • Een inzage mag pas geboekt worden nadat je een examenverslag hebt ontvangen.
 • Tijdens de inzage heb je de beschikking over de ISSO publicatie 4e druk.
 • Een toets mag niet twee keer geboekt worden. Pas als de uitslag er is, mag er opnieuw geboekt worden. Op deze manier kan iedereen een toets maken. We maken een uitzondering voor U module 2 en U module 3 omdat deze uitslagen pas na 4 á 6 weken beschikbaar zijn. Als je echt denkt gezakt te zijn voor module 2 of 3 dan mag je al opnieuw boeken mits er gelijk via iDEAL betaald wordt. Let op: als je toch een positieve uitslag krijgt voor je 1e toets en dit resultaat krijg je binnen de 10 dagen  voor de volgende examendag, dan krijg je helaas geen geld terug. Deze boeking is dan ook op eigen risico.
 • Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden gebruikt bij het afnemen van examens, dan wordt dit minimaal één maand en na opdracht van ISSO van te voren aangekondigd. Op deze manier kun je jezelf voldoende voorbereiden en weet je welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.
 • Elke module blijft maximaal 1 jaar geldig.
 • Mocht je toetsen hebben gehaald vóór 1 juli 2021, dan zijn deze toetsen 1 jaar en 3 maanden geldig. Deze uitzondering is gemaakt omdat we tijdelijk geen toetsen hebben kunnen afnemen door de genomen overheidsmaatregelingen (Covid 19).
 • Elke module mag onbeperkt gemaakt worden.
 • Heb je een dyslexieverklaring? Boek dan de toetsen waar ‘Dyslexie’ in de toetsnaam staat en email je verklaring naar ep@examenpark.nl. De extra tijd is dan inbegrepen.

 

KOSTEN EP-U TOETSEN 

 
Utiliteitsbouw basis Utiliteitsbouw detail
U1  € 250,= excl. BTW U1 € 250,=  excl. BTW
U2  € 287,=  excl. BTW U2 € 287,=  excl. BTW
U3 € 287,= excl. BTW U3 € 287,=  excl. BTW
U4b € 352,=  excl. BTW U4d € 352,=  excl. BTW
  U5 € 250,=  excl. BTW

Utiliteitsbouw basis totaal:

€ 1.176,=  excl. BTW

Utiliteitsbouw detail totaal:

€ 1.426,=  excl. BTW

 

WU Basis – € 285,=  excl. BTW                      WU Detail – € 285,= excl. BTW

 

Aanmelden toets

 

 

GRATIS INZAGE EN KOSTEN BEZWAARSCHRIFT

 

Inzage GRATIS. Module 1 en 5 direct inzage (indien gezakt)

 

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

 

Aanmelden inzage

 

Factuur betalen

De betaling van de toetsen dient 10 dagen vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt je aanmelding helaas geannuleerd.

 

Betaling via iDEAL:
Je bent verzekerd van een examenplek.

 

Betaling via overboeking:

Het examengeld dient 10 dagen voor de examendag op rekening van ’t Examenpark te staan.

 

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot 10 dagen voor het examen kun je de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal 10 dagen in het verschiet te liggen).
 • Tot 10 dagen voor het examen kun je de examentoets annuleren. Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijg je jouw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op de aangegeven bankrekening.
 • Als je jezelf later afmeldt dan 10 dagen vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: ep@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

 

Direct na aanmelding voor het UP-U examen wordt per email een bevestiging van je aanmelding verstuurd. 1 á 3 werkdagen na aanmelding ontvang je de factuur. Je hebt deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken. Je krijgt uiterlijk vijf werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Bewijs van Vakbekwaamheid

 • De meerkeuzetoetsen en software toetsen worden binnen enkele werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen circa 4-6 weken beoordeeld. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als je welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid door ISSO per email verzonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dien je periodiek een opfriscursus te voltooien.

 

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl