Examen

EP-U toets & inzage

Deelname aan het examen

 • Elke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider (dit overeenkomstig de aanmelding) wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.
 • Indien er te weinig of te veel examenkandidaten zich hebben aangemeld voor een desbetreffende datum, mag en kan ’t Examenpark aanmeldingen annuleren. De volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier is hierin bepalend. Er zal contact worden opgenomen met de kandidaten om uitleg te verstrekken.
 • Als u zich aanmeldt voor een examen, geeft u toestemming voor opname van uw gegevens in de database van ’t examenpark. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gevraagd ten behoeve van de afhandeling van het examentraject. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd uit de database van ’t Examenpark.
 • ’t Examenpark brengt € 21,= exclusief btw in rekening als de factuurgegevens niet volledig of onjuist door u zijn ingevuld.
 • Mocht u toch uw examen niet kunnen maken, kijk dan op de FAQ site voor meer informatie. Hierop staan alle veelgestelde vragen vermeld.
 • Heeft u een klacht, dan kunt u deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. ’t Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Afname examen

 • Bij ieder examen is een examenleider aanwezig. Het examenreglement wordt te alle tijden gehanteerd.
 • In de oproepbrief staat vermeld hoe lang van te voren u zich moet melden in de examenzaal.
 • U dient de oproepbrief en een geldig en origineel (niet digitaal) legitimatiebewijs te tonen. Geldige legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, een rijbewijs en een Europese / gemeentelijke identiteitskaart.
 • Als u geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft en dit bewijs ook niet binnen een half uur na aanvang examen kan laten zien dan wordt u helaas uitgesloten van het examen.
 • U dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de surveillanten.
 • U mag alleen gebruik maken van de in het examen voorgeschreven materialen.
 • U dient na afloop van het examen alle examenbescheiden in te leveren. Eventueel gemaakte aantekeningen mogen niet meegenomen worden uit de examenruimte. De gemaakte aantekeningen worden echter niet bewaard door ons en kunt u niet inzien.
 • Als u te laat op het examen verschijnt, kan alleen aan het examen deelnemen na toestemming van de examenleider tot maximaal 30 minuten ná aanvang examen. De toetstijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.
 • U mag pas na een half uur ná aanvang examen het toilet bezoeken.
 • U mag pas na een half uur ná aanvang examen de examenbescheiden inleveren en de ruimte verlaten.
 • Mobiele telefoons, smart horloges en dergelijke moeten uit staan en zijn niet toegestaan tijdens het examen.

Bezwaar

 

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, dan kan u per email een bezwaarschrift indienen bij ’t Examenpark (ep@examenpark.nl). Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt u een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie. De kosten hiervan zijn € 127,= exclusief BTW. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard én de uitslag veranderd van gezakt naar geslaagd, dan ontvangt u de kosten van het bezwaar terug op uw rekening.

 

 

Inzage

 • Als u gezakt bent kunt u inzage krijgen van eigen schriftelijk werk tot uiterlijk acht weken na de definitieve uitslag. Zodra de betaling van €51,= exclusief btw is voldaan kan men het examen inzien op de aangegeven dag en plaats. De betaling dient uiterlijk twee weken voor de inzage op de rekening te staan van ‘t Examenpark.
 • Inzage in de Vabi en Uniec software-toetsen is sinds kort mogelijk. Lees hier in de FAQ wanneer dit mogelijk is en wat u kunt verwachten.
 • 1 á 2 werkdagen na aanmelding inzage wordt een bevestiging van de aanmelding verstuurd. Zodra de betaling binnen is wordt er een bevestiging verstuurd van de betaling.
 • U wordt alleen toegelaten tot de inzage onder vertoning van een geldig legitimatiebewijs aan (de vertegenwoordiger) van ‘t Examenpark.
 • U mag zelf geen boeken ed. meenemen naar de inzage
 • U mag uw toets inzien, waarbij ook direct de goede antwoorden gegeven worden. Let op, hier staan geen berekeningen bij, maar puur het antwoord wat het had moeten zijn.
 • Examenleider en surveillant mogen geen kennis hebben van de inhoud van de toetsen en kunnen u dan ook helaas niet helpen met inhoudelijke vragen.
 • Het is niet toegestaan tijdens de inzage (delen van) vragen, antwoorden en/of berekeningen uit het examen te kopiëren op welke wijze dan ook. De aantekeningen worden hierop gecontroleerd.
 • De door u tijdens de inzage gemaakte aantekeningen worden bij ‘t Examenpark door een inhoudelijk deskundige bekeken. U laat uw aantekeningen achter en ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de inzage een scan van de gecontroleerde aantekeningen.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
’t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl