1-11 inventarisatie minder significante parameters NTA 8800

10:25 01 november in Nieuws
0

Naar aanleiding van signalen uit de markt is in samenspraak met BZK een apart begeleidingsteam opgericht onder leiding van NEN om te kijken in hoeverre er invoerparameters zijn in de NTA 8800 die eventueel kunnen worden weggelaten of vereenvoudigd, omdat ze weinig effect hebben. Daarvoor is de kennis en praktijkervaring met de nieuwe bepalingsmethode van energieadviseurs noodzakelijk. Energieadviseurs wordt gevraagd om hun ervaringen uiterlijk 12 november kenbaar te maken door een korte vragenlijst in te vullen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende link.

Deze vragenlijst is anoniem en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.