examenpark

Aanvullende toetsen

Aanvullende examen EP Adviseur

 

Het aanvullend examen EP Adviseur zorgt ervoor dat u weer een bewijs van vakbekwaamheid behaald volgens de nieuwe NTA8800 normen. Door het afleggen van de aanvullende ISSO examens kunt u weer vakbekwaam EP B (basis) adviseur of EP D (detail) adviseur worden. ‘t Examenpark biedt alle alle aanvullende examens EP adviseur aan.

 

Aanvullend examen bestaande adviseurs gebaseerd op de NTA8800

 

De huidige adviseurs (EPA-W, EPA-U, EPN-W en EPN-U) zijn in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid op basis van de huidige methodiek. Voor de EPA-W adviseurs geldt aanvullend dat deze daarnaast in 2018 met goed gevolg een opfriscursus hebben gevolgd tenzij hij / zij na 1 januari 2017 is geslaagd voor het examen. Voor de groep huidige adviseurs is een aanvullend examen ontwikkeld, dat de nieuwe/gewijzigde kennis en vaardigheden toetst vanwege de overstap naar de NTA 8800. Klik op de naam van je huidige certificering om te zien welke wegen je kan bewandelen.

 

U mag alleen de aanvullende toets maken als u vóór 1 juli 2021 uw eerste poging voor de aanvullende toets heeft gedaan.

 

 

Waar ben je vakbekwaam voor, als je een certificaat hebt behaald?

 • EP-W/B: Alleen EP-W/B
 • EP-W/D: Zowel EP-W/B als EP-W/D
 • EP-U/B: Zowel EP-W/B als EP-U/B
 • EP-U/D: Alle deelgebieden EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D

Aanvullende toetsen:

WA-B

Woningbouw Aanvullend Basis (WA-B) is een module met een examenduur van maximaal 120 minuten bestaande uit:
 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering)
WA-B wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De bijlagen van de toets zijn vindbaar in Cirrus, het programma waar de toets in wordt gegeven. Wij printen óók deze toets bijlagen uit, zodat u meer overzicht krijgt en daardoor uw toets beter kunt maken. Onze kandidaten zijn erg blij met deze service van ‘t Examenpark.   Op de examendag krijgt u ook de ISSO publicatie 82.1 uitgeprint. Ook hier kunt u gebruik van maken, als u wilt. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.   U krijgt gelijk een voorlopige uitslag. Binnen een paar werkdagen krijgt u de definitieve uitslag per mail.

WA-D

Woningbouw Aanvullend Detail (WA-D) is een module met een examenduur van maximaal 150 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering)
 • 10 MC vragen over detailmethodiek (o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

WA-D wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 en relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De bijlagen van de toets zijn vindbaar in Cirrus, het programma waar de toets in wordt gegeven. Wij printen óók deze toets bijlagen uit, zodat u meer overzicht krijgt en daardoor uw toets beter kunt maken. Onze kandidaten zijn erg blij met deze service van ‘t Examenpark.

 

Op de examendag krijgt u ook de ISSO publicatie 82.1 en relevante bijlagen uitgeprint. U kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.

 

U krijgt gelijk een voorlopige uitslag. Binnen een paar werkdagen krijgt u de definitieve uitslag per mail.

UA-B

Utiliteitsbouw Aanvullend Basis (UA-B) is een module met een examenduur van maximaal 120 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering)

UA-B wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De bijlagen van de toets zijn vindbaar in Cirrus, het programma waar de toets in wordt gegeven. Wij printen óók deze toets bijlagen uit, zodat u meer overzicht krijgt en daardoor uw toets beter kunt maken. Onze kandidaten zijn erg blij met deze service van ‘t Examenpark.

 

Op de examendag krijgt u ook de ISSO publicatie 75.1 uitgeprint. U kunt hier ook gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.

 

U krijgt gelijk een voorlopige uitslag. Binnen een paar werkdagen krijgt u de definitieve uitslag per mail.

UA-D

Utiliteitsbouw Aanvullend Detail (UA-D) is een module met een examenduur van maximaal 150 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, verlichtingszones, oppervlaktebepaling)
 • 10 MC vragen over detailmethodiek (o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

UA-D wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 en relevante bijlagen via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. De bijlagen van de toets zijn vindbaar in Cirrus, het programma waar de toets in wordt gegeven. Wij printen óók deze toets bijlagen uit, zodat u meer overzicht krijgt en daardoor uw toets beter kunt maken. Onze kandidaten zijn erg blij met deze service van ‘t Examenpark.

 

Op de examendag krijgt u ook de ISSO publicatie 75.1 en relevante bijlagen uitgeprint. U kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.

 

U krijgt gelijk een voorlopige uitslag. Binnen een paar werkdagen krijgt u de definitieve uitslag per mail.

Software toetsen:

W4b

Woningbouw module 4b (W4b) is een softwaretoets Basis. Dit is dezelfde module als voor het initiële examen en duurt maximaal 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier.

 

Bij de beoordeling van EP-W module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.

 

De examens worden afgenomen met beschikbare software welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als u veel oefent, is de kans het grootst dat u tijdens uw examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed. Mocht u niet slagen dan kunnen wij de onderdelen aangeven waarop u bent gezakt. Helaas is een inzage in deze toets niet mogelijk.

 

W4b wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 82.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. U krijgt ook de ISSO publicatie 82.1 uitgeprint op uw examendag, u kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.

 

U krijgt binnen een paar werkdagen de definitieve uitslag per mail.

U4b

Utiliteitsbouw module 4b (U4b) is een softwaretoets Basis. Dit is dezelfde module als voor het initiële examen en duurt maximaal 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier.

 

Bij de beoordeling van EP-U module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.

 

De examens worden afgenomen met beschikbare software welke mogelijk nog onvolkomenheden kan bevatten. Als u veel oefent, is de kans het grootst dat u tijdens uw examen de mooie punten maar ook de meeste eigenaardigheden van de software reeds bent tegengekomen. Oefen alstublieft goed. Mocht u niet slagen dan kunnen wij de onderdelen aangeven waarop u bent gezakt. Helaas is een inzage in deze toets niet mogelijk.

 

U4b wordt afgenomen met onze laptops (inclusief muis), waarin ook de ISSO publicatie 75.1 via Acrobat Reader ter beschikking wordt gesteld. U krijgt ook de ISSO publicatie 75.1 uitgeprint op uw examendag, u kunt hier gebruik van maken. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum.

 

U krijgt binnen een paar werkdagen de definitieve uitslag per mail.

Belangrijke punten:

 • Binnenkort worden alle toetsen digitaal afgenomen, dit is in het programma Cirrus. Let op: onze kandidaten krijgen ALTIJD ook alle bijlagen extra op papier. Dit maakt het een stuk overzichtelijker.
 • Kandidaten krijgen bij ALLE toetsen de mogelijkheid om én de hulpmiddelen in een map te krijgen én de hulpmiddelen digitaal te krijgen. Via Acrobat reader heeft u de mogelijkheid om alles gemakkelijk digitaal op te zoeken.
 • De software toetsen van VABI worden afgenomen in versie 8.4.
 • De eis, dat een kandidaat het Aanvullend Examen maximaal drie keer mag afleggen is komen te vervallen. Een kandidaat mag maximaal zes keer een aanvullend examen afleggen. Als u het maximum heeft bereikt, dan moet u het initiële examen doen. Om aan het aanvullende examen te mogen meedoen, dient u wel gecertificeerd te zijn én uw eventuele opfrisser gehaald te hebben. Ook dient u voor 1 juli 2021 al één keer het aanvullend examen gedaan te hebben.
 • De examens worden afgenomen gebaseerd op de laatste versie van ISSO-publicaties van januari 2021 (de zogenaamde tweede druk).
 • Een inzage mag pas geboekt worden als u een examenverslag heeft ontvangen.
 • Een toets mag niet twee keer geboekt worden. Pas als de uitslag er is, mag je opnieuw een toets inplannen / boeken. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodig een lege stoel op een examendag is. Deze kan nu dan gevuld worden voor iemand anders. Iedereen wilt graag zijn of haar toets kunnen maken en wij willen dat graag kunnen aanbieden.
 • Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden gebruikt bij het afnemen van examens, dan wordt dit minimaal één maand en na opdracht van ISSO van te voren aangekondigd. Op deze manier kunt u zich voldoende voorbereiden en weet u welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.
 • Wij hanteren tijdens de examendagen uiteraard de richtlijnen van het RIVM en hebben ook extra hygiënemaatregelen genomen. Onze examenleider is gerechtigd om ter plekke te beslissen u uit te sluiten van het examen, indien u niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoet. Dit houdt onder andere in dat als u verkouden bent of koorts heeft, u door onze examenleider geweigerd wordt voor deelname.
 • Het Centraal Register Techniek, voorziet geslaagde kandidaten die vakbekwaam zijn, in een digitaal Vakpaspoort.
 • ‘t Examenpark mag t/m oktober 2021 de aanvullende toetsen (WA-B, WA-D, UA-B en UA-D) gebaseerd op de NTA 8800 afnemen. Vanaf 1 november 2021 mogen we deze toetsen NIET meer afnemen. Let op dat u op tijd nog deze toets boekt. De software toetsen worden na 1 november wél afgenomen en hebben geen einddatum.
 • Elke module blijft maximaal 1 jaar geldig.
 • Mocht u toetsen hebben gehaald vóór 1 juli 2021, dan zijn deze toetsen 1 jaar en 3 maanden geldig. Deze uitzondering is gemaakt omdat we tijdelijk geen toetsen hebben kunnen afnemen door de genomen overheidsmaatregelingen (Covid 19).
 • Heeft u Dyslexie? Boek niet online, maar neem telefonisch contact op 030-6995771

KOSTEN TOETSEN

 

WA-B  € 246,= excl. BTW

W4b € 329,= excl. BTW

Aanvullende toetsen Woningbouw basis totaal: € 575,= excl. BTW

 

UA-B € 246,= excl. BTW

U4b € 329,= excl. BTW

Aanvullende toetsen Utiliteitsbouw basis totaal: € 575,= excl. BTW

 

UA-D € 246,= excl. BTW

WA-D € 246,= excl. BTW

 

Aanmelden toets

 

KOSTEN INZAGE EN BEZWAARSCHRIFT

 

Inzage € 51,= excl. BTW

 

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

 

Aanmelden inzage

 

 

Factuur betalen

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd.

 

Betaling via iDEAL:
U bent verzekerd van een examenplek.

 

Betaling via overboeking:
Het examengeld dient binnen één week binnen te zijn op rekening van ‘t Examenpark, gerekend vanaf datum verkrijgen van de factuur. Mocht het geld niet binnen zijn in deze week dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

 

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot twee weken voor het examen kunt u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
  • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: ep@examenpark.nl

 

Informatie verstrekking 

 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 3 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken. U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden binnen 6 werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen 20 werkdagen schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid per email verzonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
‘t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl