Nieuws 11-2-2021: Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs.

13:51 01 maart in Nieuws
0

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling wordt verruimd! Dit maakt het voor energieadviseurs, die nog niet het bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar wel aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen (d.w.z. dat ze alle examenmodules hebben behaald met uitzondering van de software-module), mogelijk om naast het opnemen van gebouwen ook de energieprestatie te registreren. Dit geldt zowel voor energielabels als voor BENG-berekeningen. De overgangsregeling geldt tot 1 juli 2021. Meer informatie vindt u op de website van RVO