Wat ligt al klaar voor mijn EP-W examen?

Wat ligt al klaar voor mijn EP-W examen?

08:29 07 april in
0

‘t Examenpark zorgt voor:

  • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die je maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
  • Voor W1, W2 en W3 krijg je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal)
  • Voor W5 krijg je ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

De examencommissie heeft besloten om de BRL 9500 niet bij het examen te verstrekken, omdat de vragen van algemene aard zijn en behoren tot de kennis die de kandidaat-adviseur tot zich neemt tijdens een opleiding of bij het voorbereiden. De onderdelen staan beschreven in de eindtermen.