Examenpark

EP-U FAQ

Veelgestelde vragen

 

Wat zijn de slagingspercentages?

Hier kunt u de slagingspercentages bekijken.

Wat moet ik doen als ik mijn aanvullende toets niet haal ?

De aanvullende toetsen mogen we geven tot 1 november 2021. Als u dan helaas niet uw aanvullende toets heeft gehaald, dan dient u het initieel traject te doen. Dit bekent dat u module 1,2,3, en 4b moet halen. Mocht u vakbekwaam willen worden voor detail dan dient u ook module 4d en 5 te halen.

Let op: u mag alleen de aanvullende toets maken als u voor 1 juli 2021 uw eerste poging voor de aanvullende toets heeft gedaan.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag heb?

 • De meerkeuzetoetsen en software toetsen (WA-B, WA-D, UA-B, UA-D, module 1, module 4, module 5) worden binnen enkele werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken (module 2 en module 3) worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. Dit gebeurt door een corrector uit de corrector poule. Het kan zijn dat u eerder uw uitslag heeft dan een medestudent. Dit komt door de verdeling onder de correctoren. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • U krijgt uw uitslag per mail middels een examenverslag.

Hoelang moet ik aanwezig zijn vóór mijn examen?

U dient zich circa 30 minuten voor aanvang van het examen te melden. In de oproepbrief staat exact vermeld hoe lang u van te voren zich dient te melden bij de examenleider.

Wat dien ik mee te nemen voor mijn examen?

 • De oproepbrief
 • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort / een rijbewijs / een Europese identiteitskaart)
 • U mag een niet- programmeerbare rekenmachine (geen PDA’s) meenemen
 • U mag een potlood, gum, zwart schrijvende pen, markeerstiften, liniaal of geo-driehoek meenemen

Wat ligt al klaar voor mijn examen?

‘t Examenpark zorgt voor:

 • Kladpapier. Let op: de aantekeningen die u maakt MOETEN worden ingeleverd, maar worden NIET beoordeeld.
 • Voor WA-B krijgt u ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor WA-D krijgt u ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.
 • Voor UA-B krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal)
 • Voor UA-D krijgt u ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Kan ik mijn inschrijving omzetten?

 • Tot twee weken voor het examen mag u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
 • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
U kunt ons een email sturen op ep@examenpark.nl óf u kunt telefonisch contact opnemen op 030 699 5771. De afmelding of verplaatsing is pas gereed zodra u een mailbevestiging afmelding van ons terug hebt.

Als ik te laat ben, mag ik dan nog deelnemen aan het examen?

Als u examen doet kunt u alleen deelnemen als:

 • u binnen een half uur ná aanvang examen de examenruimte kunt betreden
 • én als u toestemming krijgt van de examenleider

De toets tijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.

Wanneer ben ik gezakt of geslaagd (cesuur van het examen)?

 • Bij Toets WA-B (Woningbouw Aanvullend – Basis) zijn 50 punten te verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 38 punten of meer.
 • Bij Toets WA-D (Woningbouw Aanvullend – Detail) zijn 65 punten te verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 49 punten of meer.
 • Bij Toets UA-B (Utiliteitsbouw Aanvullend – Basis) zijn 50 punten te verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 38 punten of meer.
 • Bij Toets UA-D (Utiliteitsbouw Aanvullend – Detail) zijn 65 punten te verdienen. U bent geslaagd bij het behalen van 49 punten of meer.
 • Bij de beoordeling van EP-W module 4b en 4d én EP-U module 4b en 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt.

Hoe kan uw (toekomstige) klant zien of u gecertificeerd bent?

Nog nader te bepalen

Hoelang zijn de resultaten van de toets(en) geldig?

De modules van EP-W en EP-U zijn 1 jaar geldig. Modules gemaakt voor 1 juli 2021 zijn 1 jaar en 3 maanden geldig.

Beide delen van het Legionellapreventie-adviseur examen moeten binnen 1 jaar zijn gehaald.

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor een herkansing?

Een herkansing betekent opnieuw het examen doen. U kunt zich aanmelden op de reguliere manier via onze site.

Kan ik mijn (her)examens voortzetten bij een ander exameninstituut?

Ja, dat kan. Als u al eerder een toets heeft gemaakt bij Cito dan is dit geen probleem. U kunt gewoon bij ons de toetsen maken en wij zorgen voor de afstemming met Cito. Op deze manier weten wij wanneer u examen heeft gedaan, of u destijds geslaagd bent en welke versie u heeft gekregen.

Van welk exameninstituut krijg ik mijn bewijs van vakbekwaamheid en wie geeft mijn gegevens door aan QBISnl?

Als u de laatst geslaagde toets bij ‘t Examenpark heeft gemaakt en daardoor uw bewijs van vakbekwaamheid heeft verdient, dan krijgt u dit bewijs van ons. Mocht u de laatst geslaagde toets bij een ander exameninstituut hebben gehaald, dan krijgt u het bewijs van dat exameninstituut.

Kan ik een fout op mijn certificaat herstellen?

Jazeker. U kunt een email sturen naar ep@examenpark.nl met daarin de juiste gegevens zodat wij het voor u aan kunnen passen.

Zijn er afwijkende manieren van examineren?

Als u bijzondere omstandigheden heeft en dit kan aantonen (bijvoorbeeld dyslexie of een visuele handicap), dan krijgt u 30 minuten extra tijd mits het past op de examendag. Boek niet via onze site, maar neem even telefonisch contact met ons op: 030 699 5771 

Ik heb meerdere toetsen gemaakt. Welke uitslag telt?

Als u twee keer of meer dezelfde toets maakt. U krijgt daarna de uitslagen terug en u bent de eerste keer geslaagd en de tweede gezakt, dan blijft toch de uitslag van geslaagd staan.

 

examenpark icoon locatie icoon Hoofdkantoor telefoon icoon E-mail
‘t Examenpark Locaties examen: Locatie hoofdkantoor: Telefoon: Email:
Het juiste antwoord Diversen Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal 030 699 5771 ep@examenpark.nl